Bo + remote điều khiển tắt mở HT báo động sử dụng tủ NetworX

Bo + remote điều khiển tắt mở HT báo động sử dụng tủ NetworX

Mã sản phẩm: Bo + remote điều khiển tắt mở HT báo động sử dụng tủ NetworX
Trạng thái: 1
Giá: 250,000 VNĐ
Số lượng:  
Chi tiết
Sản phẩm cùng loại (2)
Trung tâm báo động Iconnect (GPRS /PSTN)
GPRS /PSTN
14,940,000 VNĐ
14,940,000 VNĐ
Trung tâm NetworX 4Zone NX-4
NetworX 4Zone NX-4
2,315,000 VNĐ
2,315,000 VNĐ