Đầu Ghi HDPARAGON

Xếp theo:
HDS-7208TVI-BX/N  8 kênh,  1 SATA
HDS-7208TVI-BX/N
3,576,000 VNĐ