Đầu Ghi HIKVISION

 

Xếp theo:
15%
Đầu ghi hình DS-7116HQHI-K1
DS-7116HQHI-K1
6,680,000 VNĐ
5,678,000 VNĐ
10%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HGHI-F1
DS-7204HGHI-F1
1,850,000 VNĐ
1,665,000 VNĐ
10%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N
DS-7208HGHI-F1/N
2,330,000 VNĐ
2,097,000 VNĐ
10%
Đầu ghi hình DS-7204HQHI-K1
DS-7204HQHI-K1
3,140,000 VNĐ
2,826,000 VNĐ
10%
Đầu ghi hình DS-7204HQHI-K1/P
DS-7204HQHI-K1/P
4,470,000 VNĐ
4,023,000 VNĐ
10%
Đầu Ghi Hình NVR 4K Hivision DS-7732NI-K4
DS-7732NI-K4
14,740,000 VNĐ
13,266,000 VNĐ
10%
Đầu Ghi Hình NVR 4K Hivision DS-7716NI-K4
DS-7716NI-K4
11,450,000 VNĐ
10,305,000 VNĐ
5%
Đầu Ghi Hình IP HIKVISION DS-7716NI-E4/16P
DS-7716NI-E4/16P
14,770,000 VNĐ
14,040,000 VNĐ